מטפלת לקשישים – טיפולים בבית

במסגרת חוק הסיעוד אותו קבעה מדינת ישראל כל קשיש אשר הוגדר כזכאי לגמלת סיעוד יכול להשתמש במכסת השעות אשר הותרה לו על ידי המוסד לביטוח לאומי להשכרת שירותיה של מטפלת לקשישים. שירות זה ושירותים סיעודיים נוספים ניתנים על ידי חברות סיעוד אשר אושרו על ידי משרד הפנים.